Energiförbrukning


______________________________

Bakgrund

På denna sida tänkte vi berätta om vilka åtgärder vi gör för att minska på vår energiförbrukning. Det är en mycket utbredd uppfattning att vi måste tilläggisolera våra boenden för att minska på energin som går åt till uppvärmning. Att tilläggsisolera ett gammalt hus innebär oftast stora ingrepp om man lägger på isolering på utsidan. Den gamla fasaden försvinner, husets överbyggnad blir för stort i förhållande till grunden, fönstren hamnar för djupt in i förhållande till fasaden och snickerier blir förstörda. Som regel byter man även ut gamla fönster till nya moderna med lägre energivärden. Efter en sådan ombyggnad  kan naturligtvis inte mycket finnas kvar av den ursprungliga estetiken och utstrålningen. Måhända detta inte är så relevant för alla husägare att bevara det som är gammalt, men tjänar man pengar på sådana omfattande isoleringsåtgärder?

Vi har valt att försöka isolera där det ger så stor effekt som möjligt utan att kompromissa med byggnadsvårdsprinciper och se till att fönstren är i bra skick. Det vi har gjort är:
  1. Bytt ut allt sågspån på vinden till kutterspån och säkerställt att det är isolerat överallt mot vinden. Vi har höjt bjälklaget med 70mm till totalt 240 mm isolering. 
  2. Trapphuset är ej timrat utan reglat. Där har det endast varit innerpanel, luftspalt och ytterpanel. Det har varit ett kallutrymme tidigare. Här har vi tagit bort panelen på insidan och isolerat med 60 mm linull mellan alla reglar. Vi har även drevat med lindrev där det har dragit. 
  3. Husets tre kattvindar var oisolerade och hade luckor som gick rakt ut under simsen. Här har vi lagt på så vi har 150 mm linull i väggarna och 150 mm linull mot snedtaket. 
  4. I ett rum går en av takdalarna genom rummet och bildar en oisolerad yta mot taket. Här har vi isolerat med 150 mm linull på insidan utan luftspalt. Endast vindpapp, linull, vindpapp och panel. 
  5. Byggt 16 st innerbågar för att komplettera alla fönster som endast hade ett glas. Det var 10 bågar i källaren och 6 bågar till andra våningen. 
  6. Restaurerat 13 av husets 32 fönster
  7. Sett över alla tätningslister i fönster och dörrar. 
  8. Installerat bergvärme

Det finns en hel del ytterligare åtgärder som skall genomföras. Vi skall byta ut alla fönster som satts in på 50-80 talet mot gamla orginalfönster som vi hittat i bygden. Dessutom skall vi isolera taket i tornet med 150 mm linull. Nu ligger det ett provisoriskt innertak i det rummet med ett lager glasull. Då det är provisoriskt har det inte lagts någon möda vid att få det tätt så det drar ganska mycket från vinden. 
Vi har inte använt några fuktspärrar någonstans och har tagit bort de som fanns i vissa rum. 


______________________________

Energiförbrukning 

Vi har hämtat klimatdata från SMHI för dom år som vi bott i huset. Data är hämtad för månadsmedeltemperatur för väderstation Vinga utanför Öckerö. I diagrammen nedan har vi plottat medeltemperatur per månad och den energiförbrukning vi haft sen vi flyttade in. Dom första 3 månaderna 2008 gick all uppvärmning av varmvatten på oljepanna som sen byttes ut mot bergvärme. Under perioden juni-august har alltid bergvärmen varit inställd på sommarläge vilket innebär att det endast är hushållsel och varmvatten som är förbrukningkällorna. Den förbrukningen uppgår till mellan 500-1000 kWh per månad. Resterande energiförbrukning utgörs av uppvärmning av huset. 

Figur 1 Temperatur och energiförbrukning per månad

Då det inte är samma temperatur per månad respektive år så har vi plottat utomhustemperatur mot energiförbrukning för respektive år nedan. Punkterna har kompletteras med linjär regression för att få en trendlinje för helt år vi bott i huset. Resultatet finns i diagrammet nedan. Där kan det ses att åtgärderna vi gjort i huset har minskat energiförbrukningen varje år. 
Ex: För en månad med 0 grader C i medeltemperatur har förbrukningen sjunkit från 2 500 kWh/månad till 1 900 kWh/månad. 

Figur 2. Energiförbrukning per månadsmedeltemperatur 

Den totala energiförbrukningen för 2011 var endast 11 706 kWh vilket får ses som väldigt lågt för ett hus som mäter ca 120 kvm i bottenarea och har källare ovan mark och två våningar. 

______________________________

Energideklaration enligt Boverket


Boverkets hemsida redovisas olika energiförbrukningar per kvadratmeter och år (kWh/kvm och år) som en klassificering av hur energieffektivt ett hus är. 

Enligt Boverket:

Energideklarationer visar om byggnaden använder lite eller mycket energi för uppvärmning med ett litet hus i en femsidig figur med sju nivåer. Varje nivå representerar ett fast intervall. Vilken nivå den aktuella byggnaden tillhör beror på byggnadens energiprestanda
Energiprestanda för den aktuella byggnaden (anges i kilowattimmar per kvadratmeter och år).
Nivå 1 (liten) : Energiprestanda är lika med eller mindre än 50 kWh/m2.
Nivå 2: Energiprestanda är mer än 50 och lika med eller mindre än 100 kWh/m2, år.
Nivå 3: Energiprestanda är mer än 100 och lika med eller mindre än 150 kWh/m2, år.
Nivå 4: Energiprestanda är mer än 150 och lika med eller mindre än 200 kWh/m2, år.
Nivå 5: Energiprestanda är mer än 200 och lika med eller mindre än 300 kWh/m2, år.
Nivå 6: Energiprestanda är mer än 300 och lika med eller mindre än 400 kWh/m2, år.
Nivå 7 (stor): Energiprestanda är mer än 400 kWh/m2, år.2011 drog vårt hus 11700 kWh. Ur figur 1 kan med utläsa att förbrukningen under juni-augusti ligger på ca 500 kWh per månad vilket motsvarar energiförbrukning för varmvatten och hushållsel. Den faktiska uppvärmningskostnaden var alltså 11700-(500*12) =5700 kWh för 2011. Per kvadratmeter blir det 5700/140=40,7 kWh/kvm och år. Enligt klassificering ovan skulle det innebära att vårt hus från 1922 med endast timmer som isolering i väggarna, kutterspån på vinden och gamla tvåglasfönster kvalar in på Nivå 1.  

Det verkar med andra ord inte finns något motiv till att tilläggsisolera väggarna och byta ut alla fönster.   


______________________________

Energimyndigheten


Om man går in på energimyndigheten.se och gör en Energikalkyl så predikterar dom att ett hus motsvarande vårat skall dra ca 18 800 kWh per år. Det är med andra ord väldigt missvisande och leder till att man gör onödiga investeringar som sällan betalar tillbaka sig. Framför allt inte då man har förstört ett av de riktiga värdena i huset vilket är att det är bevarat i originalskick till så stor utsträckning som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar