måndag 27 oktober 2014

Kopplar ihop golv och tak

Ikväll har vi börjat förbereda för rördragning tvärs balkarna. Dels skall vi kottla en tvärbalk mellan yttervägg och väggen som ligger mot murstocken. 

Sen har vi även bundit ihop timret som går i taket med golvbalkarna. Vi har fäst en tvärstötta mellan golv och väggen så att vi förbinder de två bärande väggarna via väggbalken. Denna åtgärd gjorde golvet oerhört stumt. Avloppsrören kommer gå runt denna pelare. 


söndag 26 oktober 2014

Resterande balkar till badrummet

Idag har vi fortsatt med resterande balkar till badrummet. Samtliga har vi varit tvungna att ta in genom ytterväggen eftersom de är så långa. Hålen drevar vi noggrant med lindrev, därefter sätter vi tillbaka fasadplankorna. Det får vara lite skarvar till nästa sommar då vi skall göra i ordning denna del av fasaden. 

 Den sista balken är färdigmonterad. Skall sågas av jäms timret. 

 Josefin sågar ur för nästa balk. 

Nu är alla balkar ditlagda. Nu skall vi kottla mellan balkarna och sen skall vi dra avlopp och vatten.

lördag 25 oktober 2014

Förstärker bjälklag i badrumet

  
Vi började dagen med att plocka ner resterande eternit på den östra delen av norrsidan. Sen tog vi upp ett 45x170 mm hål i timmerväggen för att kunna skjuta in en 5 m lång förstärkningbalk. Problemet är att det inte går att lägga balkarna inifrån då det går en vägg mellan de bärande väggarna så man kommer helt enkelt inte åt. Den delen som vi skall ha badrum i bör ha cc 300 mm mellan de bärande balkarna för att inte svaja. På den högra bilden syns balken när den är halvvägs inslagen.

 Här kommer balken genom ytterväggen in i kattvinden.  

 Här kommer balken ut från kattvinden och in i badrummet.

 När hela balken är inskjuten till nästa bärande vägg så kapade vi den jäms med ytterväggen.

Här är hela balken på plats från bärande yttervägg till den bärande väggen mellan badrum och vårt sovrum. Imorgon skall vi fortsätta med resterande 7 balkar.

söndag 19 oktober 2014

River upp mera golv i hallen

 Idag har vi fortsatt med att blottlägga bjälklaget uppe i hallen på andra våningen.Det är ganska mycket som är väldigt konstigt gjort. Bland annat väggar som i princip står i luften. Ett timrat hus som detta är ju otroligt robust och gediget men i vissa avseenden är det förvånansvärt taffligt och underdimensionerat gjort.

Helgens skörd av gamla golv, panel och lister.

Förbereder för installation av vatten, avlopp och el på övervåningen

Josefin har börjat riva ner resterande pärlspont i hallen. Då vi kommer beställa ny från Romelanda snickeri så tar vi bort allt det gamla. Den nybeställda är något tjockare och bredare men med samma smala pärla. 

Vi har även börjat förbereda för badrummet. Först måste vi förstärka och kottla alla balkar. Sen skall vi dra upp avlopp, vatten, el och bredband. Idag tog vi bort väggen till badrummet och började ta bort golvet där all installation skall ligga. 


Kottlar golv i garderob till sovrummet

Nästan alla golv i huset är ganska så svajiga. Så vi kommer antagligen behöva bryta upp alla golv, tömma på sågspån, kottla och sen lägga tillbaka sågspån och golv. Det ger en ganska tråkig känsla när allt skakar när man går genom ett rum. Idag kottlade vi garderoben som går till vårt sovrum.

söndag 5 oktober 2014

Bygger vägg i Ottos rum

Idag har vi börjat med väggen mellan Ottos rum och vår garderob. Det har regnat in en hel del i denna del av huset under åren så golvet är väldigt förstört liksom taket på första våningen. Därför måste vi bryta upp golvet. Dessutom vill vi hitta en balk att ställa vägen på. Vi kommer även behöva kottla alla golven på övervåningen då det svajar för mycket.  

Först sågade vi av alla golvplankor och bröt upp golvet där garderoben skall vara. Vi tog bort allt sågspån för att kunna laga taket underifrån. Sen reglade vi upp en ny vägg och spikade upp råspont. 

Välspikade plankor. lördag 4 oktober 2014

Sätter gips i ena kattvindenIdag har vi börjat lite smått på övervåningen. Då alla fönster i hallen, Nils rum, badrummet och båda kattvindarna är helt klara så kan vi börja göra i ordning ytskikten. För att slippa dra så stora mängder kabel så kommer vi montera en elcentral och ett nätverksskåp även på övervåningen. De skall sitta i den ena kattvinden. Av den anledningen börjar vi där. Idag har vi vänt på dörren så att den går utåt istället för inåt och satt gips i kattvinden. Första gipset i huset...Gudmunsson förbjude. Men det känns som en bra kompromiss mellan att komma raskt framåt och byggnadsvård.