söndag 7 december 2014

Nytt bottenstycke till fönster F5

Idag har jag gjort ett nytt bottenstycke till fönster F5. Josefin har plockat isär karmen, skrapat alla delar, tagit ut alla glas och skrapat och slipat alla bågar. Detta fönster skall antagligen sitta i vardagsrummet på norrsidan där det inte är något fönster idag. 

Det är några delar på karmen som skall lagas. Hela droppnäsan var spräckt längs hela bottenstycket och ändarna var väldigt förstörda så det var enklare att göra en ny del.  

lördag 6 december 2014

En del av norra fasaden helt klar för målning

Idag har vi satt upp de sista locklisterna på den första delen av norra fasaden. Nu väntar vi bara på lite värme så vi kan börja måla. 


söndag 30 november 2014

Sätter upp locklist på norrfasaden

Idag har vi fortsatt med att sätta upp locklist på  norrfasaden. Då det skall vara perfekt passning mellan locklisten och en massa lutande ytor behöver man justera såningen ganska ofta. Därför lyfte vi upp sågen längst upp på ställningen så vi slapp springa upp och ner hela tiden.

All locklist på plats ovanför sista vattbrädan. Nu är det några få lock kvar mellan första- och andra våningen. 


Runt fönstret fick jag fasa av avsluten på locklisten då de är tjockare än fönsterfodret. Det är bara på det lilla fönstret som det blir så. 

söndag 23 november 2014

Alla taktassar klara på norrfasaden

Idag har jag gjort i ordning den sista taktassen som sitter uppe i nocken. Då taket är ivägen är det nästan helt omöjligt att göra en  plan yta att limma en ny del på. Dessutom var denna tass väldigt förstörd så det fanns inte så mycker material att jobba med. Lösningen blev att "påla" fast den nya delen via fyra stycken 14 mm rundstavar och sen lim och skruv i en liten plan yta som jag lyckades få till närmst väggen. Taktassen syns på bild 3 nedan. På bilden syns det att den nya delen inte sluter helt an mot den gamla. Jag får fylla ut med tex kutterspån och lim. 
Tips på bra fyllnadsmedel motages gärna. 

Alla fem tassar har lagats olika mycker för att bevara maximalt av den gamla delan. 

söndag 9 november 2014

Monterar locklist på norrsidan

I fredags hämtade Josefin locklist och avslutande foderprofiler som sitter under nedersta vattbrädan på varje fönster. Locklisterna har vi låtit tillverka efter gammal förlaga från huset. 

Vi har köpt både locklist och foderbrädor av Romelanda Snickeri. Profilen på foderbrädorna har vi hittat som spår i panelvirket runt ett av de gamla fönstren. 

måndag 27 oktober 2014

Kopplar ihop golv och tak

Ikväll har vi börjat förbereda för rördragning tvärs balkarna. Dels skall vi kottla en tvärbalk mellan yttervägg och väggen som ligger mot murstocken. 

Sen har vi även bundit ihop timret som går i taket med golvbalkarna. Vi har fäst en tvärstötta mellan golv och väggen så att vi förbinder de två bärande väggarna via väggbalken. Denna åtgärd gjorde golvet oerhört stumt. Avloppsrören kommer gå runt denna pelare. 


söndag 26 oktober 2014

Resterande balkar till badrummet

Idag har vi fortsatt med resterande balkar till badrummet. Samtliga har vi varit tvungna att ta in genom ytterväggen eftersom de är så långa. Hålen drevar vi noggrant med lindrev, därefter sätter vi tillbaka fasadplankorna. Det får vara lite skarvar till nästa sommar då vi skall göra i ordning denna del av fasaden. 

 Den sista balken är färdigmonterad. Skall sågas av jäms timret. 

 Josefin sågar ur för nästa balk. 

Nu är alla balkar ditlagda. Nu skall vi kottla mellan balkarna och sen skall vi dra avlopp och vatten.

lördag 25 oktober 2014

Förstärker bjälklag i badrumet

  
Vi började dagen med att plocka ner resterande eternit på den östra delen av norrsidan. Sen tog vi upp ett 45x170 mm hål i timmerväggen för att kunna skjuta in en 5 m lång förstärkningbalk. Problemet är att det inte går att lägga balkarna inifrån då det går en vägg mellan de bärande väggarna så man kommer helt enkelt inte åt. Den delen som vi skall ha badrum i bör ha cc 300 mm mellan de bärande balkarna för att inte svaja. På den högra bilden syns balken när den är halvvägs inslagen.

 Här kommer balken genom ytterväggen in i kattvinden.  

 Här kommer balken ut från kattvinden och in i badrummet.

 När hela balken är inskjuten till nästa bärande vägg så kapade vi den jäms med ytterväggen.

Här är hela balken på plats från bärande yttervägg till den bärande väggen mellan badrum och vårt sovrum. Imorgon skall vi fortsätta med resterande 7 balkar.

söndag 19 oktober 2014

River upp mera golv i hallen

 Idag har vi fortsatt med att blottlägga bjälklaget uppe i hallen på andra våningen.Det är ganska mycket som är väldigt konstigt gjort. Bland annat väggar som i princip står i luften. Ett timrat hus som detta är ju otroligt robust och gediget men i vissa avseenden är det förvånansvärt taffligt och underdimensionerat gjort.

Helgens skörd av gamla golv, panel och lister.

Förbereder för installation av vatten, avlopp och el på övervåningen

Josefin har börjat riva ner resterande pärlspont i hallen. Då vi kommer beställa ny från Romelanda snickeri så tar vi bort allt det gamla. Den nybeställda är något tjockare och bredare men med samma smala pärla. 

Vi har även börjat förbereda för badrummet. Först måste vi förstärka och kottla alla balkar. Sen skall vi dra upp avlopp, vatten, el och bredband. Idag tog vi bort väggen till badrummet och började ta bort golvet där all installation skall ligga. 


Kottlar golv i garderob till sovrummet

Nästan alla golv i huset är ganska så svajiga. Så vi kommer antagligen behöva bryta upp alla golv, tömma på sågspån, kottla och sen lägga tillbaka sågspån och golv. Det ger en ganska tråkig känsla när allt skakar när man går genom ett rum. Idag kottlade vi garderoben som går till vårt sovrum.

söndag 5 oktober 2014

Bygger vägg i Ottos rum

Idag har vi börjat med väggen mellan Ottos rum och vår garderob. Det har regnat in en hel del i denna del av huset under åren så golvet är väldigt förstört liksom taket på första våningen. Därför måste vi bryta upp golvet. Dessutom vill vi hitta en balk att ställa vägen på. Vi kommer även behöva kottla alla golven på övervåningen då det svajar för mycket.  

Först sågade vi av alla golvplankor och bröt upp golvet där garderoben skall vara. Vi tog bort allt sågspån för att kunna laga taket underifrån. Sen reglade vi upp en ny vägg och spikade upp råspont. 

Välspikade plankor. lördag 4 oktober 2014

Sätter gips i ena kattvindenIdag har vi börjat lite smått på övervåningen. Då alla fönster i hallen, Nils rum, badrummet och båda kattvindarna är helt klara så kan vi börja göra i ordning ytskikten. För att slippa dra så stora mängder kabel så kommer vi montera en elcentral och ett nätverksskåp även på övervåningen. De skall sitta i den ena kattvinden. Av den anledningen börjar vi där. Idag har vi vänt på dörren så att den går utåt istället för inåt och satt gips i kattvinden. Första gipset i huset...Gudmunsson förbjude. Men det känns som en bra kompromiss mellan att komma raskt framåt och byggnadsvård.

söndag 7 september 2014

Monterar sockelsims

Idag har vi satt upp den första sockelsimsen. Vi har köpt virket på Romelanda snickeri och det är nästan exakt samma profil som originalet. Den nya är några mm tjockare och ca 1 cm bredare. 
Den gamla sockelsimsen som satt kvar under eterniten var som allt annat sönderslagen. Den var kluven i plan med locklisten. Vi fick knacka bort den gamla trasiga plankan med stämjärn och hammare. 

Vi skruvade fast sockeln med 120 mm skruv snett upp i syllen. Vi gjorde 14mm försänkningar för skruvarna som vi sedan kommer att plugga igen. Det var ganska klurigt med vinklarna: plankan var för stor för att rymmas och kapas i sågen i monteringsläge, dvs 120 grader mot fasaden. Efter tips från Malle och Eva att lägga den på platten och hitta rätt vinkel och lutning på klingan gick jag hem och ritade upp profilen i CATIA, snittade den i 45 grader i monterat läge och mätte därefter vinklarna från de platt ytorna. Om man sågar 40.89 graden och lutar klingan 20.71 grader så blir det perfekt! Vid minsta vinkelavvikelse så passar ju inte profilerna ihop. 

lördag 23 augusti 2014

Första taktassen restaurerad

Alla taktassar är ju förstörda då man högg av dem när eterniten sattes upp. Vi har börjat med att göra en mall från de små spår som fanns kvar av den gamla formen. 

Sen har jag skapat plana ytor så att jag kan limma fast en ny del. Det går ju inte att ta bort allt då taktassarna håller upp taket.

Sen har vi gjort en ny del som passar mot den gamla taktassen. 

Sen limmar, skruvar och pluggar vi dit den nya delen. 

lördag 16 augusti 2014

Bygger skrivbord

Idag har vi byggt skrivbord åt pojkarna. Nu går ju faktisk båda i skolan så de måste ha en plats där båda kan göra läxorna tills de får egna rum. Josefin håller på och fräser fasningar på bordsbenen. 

tisdag 12 augusti 2014

Tar ner eternit på västra norrväggen

Idag byggde vi ut ställningen även på den västra väggen av norrväggen så att vi kommer åt att plocka ner eterniten där också. Bakom eterniten doldes ett fönster, vilket vi visste från både gamla kort och då vi hittade karmen i väggen när vi isolerade hallen.  

På det lilla fönstret kan man se hur profilen under fönstren har sett ut. Det är det första stället som vi har kunnat se det på. Vi kan även se ornamenteringen ovanför entrédörren.