söndag 26 juli 2009

Rivning av tak i hallen


Dessutom ligger det balkar mot murstocken. Om vi skall göra nyinstallation av kakelugn så måste det vara minst 10 cm mellan murstock och bjälkar. 


Idag har vi börjat riva taket i hallen på övervåningen. År av renovering, rördragning, elinstallation och olika hantverkare har gjort att bjälklaget inte är helt intakt. Massor av hål och ursågningar i flera av dom bärande balkarna. Vi får se hur mycket vi får göra om. 

lördag 25 juli 2009

Lappat och lagat

All söndersmulad glasull skall bytas ut mot kutterspån eller linisolering. 

Här kan man se hur bjälklaget har vägts av med två lodräta stöttor.

Hela bjälklaget och taket ovanför hallen är som ett lapptäcke. År av olika installationer, rördragningar, isolering etc har satt sina spår både på utseendet och hålfastheten. 


Kablar och rör längs murstock

Som ni ser så är taket i hallen inte speciellt intakt. Vi skall ta bort alla kablar och rör som går längs murstocken så att den blir helt frilagd. 

fredag 24 juli 2009

Badrumstaket får nya bärande balkar

Vi återanvänder det gamla golvet. Notera att man har täckt över det vackra fönstret med eternit.

Här ser man att vi har lagt nya balkar i badrummet mellan två bärande väggar. Vi lägger tillbaka det gamla sågspånet. Skall bytas mot kutterspån senare.

Isolering av vinden ovan badrummet. Här gäller det att inte sätta huvudet i en av alla takskruvar som sticker ner genom råsponten. Dom skall vi såga av på sikt.