lördag 25 oktober 2008

Framsidan uppgrävd

Framsidan av trädgården ser ut som ett slagfält. Vi längar efter staket och gräsmatta.

fredag 3 oktober 2008

Installation av elcentral

Hagerskåp på plats.

Dubbla jordfelsbrytare och plats för många säkringar.