lördag 31 juli 2010

Fräsning av understycke

Kärnan utåt på understycket. 


Vi har köpt virke till karmarna i Borås på Holgers Stugmaterial. Det luktar terpentin när man fräser i träet. Den nya Festoolfräsen fungerar bra. 

fredag 30 juli 2010

Montering av gångjärn
Dags att montera gångjärn. Totalt sett blir det en väldig mängd gångjärn att försänka. Det blir 24 stycken på ytterbågarna i västra källarsektionen. 

Trälagningar


Bågen med flest lagningar hittills. 


Spröjsen är delad precis där svanhalsprofilen börjar. 


I och med att vi inte har frässtål med rätt profil till spröjsen så går den inte att byta ut. Det hade varit enklare även om det räckte med en lagning. Med andra ord är det endast kittfalssidan som vi har kunnat byta ut 

torsdag 22 juli 2010

Mellanstrykning av fasadskåp

Mellanstrykning 

Första bågen grundad

De två första bågarna är renskrapade och halvoljade. Den första bågen har vi hunnit glasa och grunda. Det är som om träet reparerar sig när man stryker det med halvolja. Det blir helt hårt. 

söndag 18 juli 2010

Första källarfönstret urtaget


Första karmen föll i bitar när vi tog ut den. 


Vad har vi gjort? Ett stort hål i stengrunden och en trasig karm.fredag 16 juli 2010