söndag 7 september 2014

Monterar sockelsims

Idag har vi satt upp den första sockelsimsen. Vi har köpt virket på Romelanda snickeri och det är nästan exakt samma profil som originalet. Den nya är några mm tjockare och ca 1 cm bredare. 
Den gamla sockelsimsen som satt kvar under eterniten var som allt annat sönderslagen. Den var kluven i plan med locklisten. Vi fick knacka bort den gamla trasiga plankan med stämjärn och hammare. 

Vi skruvade fast sockeln med 120 mm skruv snett upp i syllen. Vi gjorde 14mm försänkningar för skruvarna som vi sedan kommer att plugga igen. Det var ganska klurigt med vinklarna: plankan var för stor för att rymmas och kapas i sågen i monteringsläge, dvs 120 grader mot fasaden. Efter tips från Malle och Eva att lägga den på platten och hitta rätt vinkel och lutning på klingan gick jag hem och ritade upp profilen i CATIA, snittade den i 45 grader i monterat läge och mätte därefter vinklarna från de platt ytorna. Om man sågar 40.89 graden och lutar klingan 20.71 grader så blir det perfekt! Vid minsta vinkelavvikelse så passar ju inte profilerna ihop.